Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Download Joomla Templates by NewJackets

Modlitwy

Opublikowano: niedziela, 04 sierpień 2019

Modlitwa o pokój na świecie

Prośmy o pokój słowami modlitwy napisanej przez Jana Pawła II:

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Amen.

Modlitwa za Synod „Adsumus Sancte Spiritus”

Każda sesja Soboru Watykańskiego II rozpoczynała się modlitwą Adsumus Sancte Spiritus, zwaną tak od pierwszych słów oryginalnej wersji łacińskiej: „Stoimy przed Tobą, Duchu Święty”, która jest tradycyjnie używana podczas soborów, synodów i innych zgromadzeń Kościoła od setek lat, a jej autorstwo przypisuje się świętemu Izydorowi z Sewilli (ok. 560 - 4 kwietnia 636 r.). Kiedy podejmujemy proces synodalny, modlitwa ta zaprasza Ducha Świętego, aby działał w nas, byśmy byli wspólnotą i ludem łaski. Na czas drogi synodalnej w latach 2021-2023 módlmy się często tą modlitwą.

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,

zgromadzeni w Imię Twoje.

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;

zamieszkaj w naszych sercach,

naucz nas drogi, którą mamy iść

i jak mamy nią podążać.

Jesteśmy słabi i grzeszni,

nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.

Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,

albo stronniczość wpływała na nasze działania.

Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,

abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,

i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy

i tego, co jest słuszne.

O to wszystko prosimy Ciebie,

który działasz w każdym miejscu i czasie,

w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa jubileuszowa za diecezję

Panie Jezu Chryste, Najwyższy i wieczny Kapłanie,

Ty założyłeś Kościół,

aby był znakiem zbawienia dla wszystkich ludzi

i gromadził w jedno rozproszone dzieci Boże.

Dziękujemy Ci za łaskę powołania nas

do wspólnoty wiernych chrześcijan,

która pod przewodnictwem Ojca świętego zdąża do zbawienia

w jedności wiary i sakramentów.

Dziękujemy Ci za tę cząstkę Kościoła powszechnego,

którą jest nasza diecezja z naszym biskupem

wyświęconym w sukcesji apostolskiej.

Otaczaj swoją nieustanną opieką

biskupa ordynariusza Andrzeja,

biskupa pomocniczego: Rudolfa,

biskupów seniorów: Alfonsa i Paweł,

kapłanów, zakony,

instytuty świeckie,

seminarium duchowne

i wszystkich diecezjan.

Obdarz nas wszystkich zapałem i gorliwością.

Oddajemy Ci w szczególną opiekę nasze rodziny:

ojców, matki, młodzież i dzieci,

osoby samotne,

ludzi chorych i zagubionych.

Zachowaj w nas żywą wiarę,

obdarz ewangelijnytm zapałem i gorliwością

oraz dodaj sił, byśmy się oparli pokusom zła.

Wspieraj nas, byśmy modlitwą, ofiarą, pokutą

i zachowaniem dobrych obyczajów,

przyczyniali się do wzrostu i uświęcenia

naszej diecezji i całego Kościoła.

Daj nam liczne i dobre powołania

kapłańskie, zakonne i apostolskie,

aby wśród nas nie zabrakło

współczesnych głosicieli Ewangelii.

Polecamy Ci również tych,

których wiara osłabła i zobojętnieli,

lub zupełnie odeszli od Kościoła.

Spraw, by powrócili do pierwotnej gorliwości

i pełnej wspólnoty z Ludem Bożym.

Obdarz swą łaską

także wszystkich poszukujących wiary i sensu istnienia,

aby pociągnięci przykładem nas wierzących,

poznali Ciebie jako prawdziwego Boga

i uznali Cię jako swoją Prawdę, Drogę i Życie.

Pielęgnując w naszej diecezjalnej wspólnocie

chrześcijańskie dziedzictwo przodków,

chcemy zawsze trwać w jedności

z Kościołem powszechnym.

Będąc tu na ziemi

uczestnikami pielgrzymki wiary Ludu Bożego,

pragniemy z Twoją pomocą

i pod przewodnictwem Ojca świętego i biskupów,

dojść do wiecznego celu i pełni zbawienia w niebie,

gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.