Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Download Joomla Templates by NewJackets

Regulamin Pielgrzymki

Opublikowano: wtorek, 22 czerwiec 2021

Regulamin 45 Pieszej Pielgrzymki Opolskiej
na Jasną Górę

PODSTAWOWE ZASADY NA PIELGRZYMIM SZLAKU.

1. Wciąż trwający czas pandemii sprawia, że podobnie jak w ubiegłym roku, wyjątkowy jest charakter tegorocznej Pielgrzymki. Jest ona jednak zawsze wydarzeniem ściśle religijnym i będzie łączyć charakter rekolekcji w drodze z przeżywaniem jej medialnie.

2. W Pielgrzymce mogą uczestniczyć osoby bez limitu wiekowego, jednak osoby nieletnie muszą posiadać pisemną zgodę na udział wystawioną przez rodziców lub prawnych opiekunów. Pielgrzymem jest ten, kto idzie w grupie, nosi znaczek pielgrzymkowy, podpisał stosowne oświadczenia i zobowiązania oraz czynnie uczestniczy w modlitewnym programie grupy.

3. Pielgrzymem jest też każdy, kto w łączności duchowej z pielgrzymką ofiaruje swoje codzienne trudy Bogu i utrzymuje modlitewną więź oraz (w miarę możliwości) uczestniczy w pielgrzymkowym programie za pośrednictwem środków masowego przekazu.

4. Każdy pielgrzym, mimo upałów, powinien pamiętać o godziwym, odpowiednim stroju. (nie sportowo-plażowym!). Pielgrzym w czasie marszu ma ze sobą: dokument tożsamości, modlitewnik „Droga do Nieba”, różaniec, śpiewnik, jedzenie na cały etap (w tym roku nie będzie przywożona zupa na obiad!) oraz potrzebny zapas napojów, pelerynę lub parasol od deszczu, nakrycie głowy chroniące przed słońcem, preparaty do pielęgnacji nóg, bandaż elastyczny, zestaw plastrów z opatrunkiem i inne środki higieniczne oraz dezynfekujące.

5. Należy mieć przy sobie stale używane lekarstwa. Mimo krótszej trasy pielgrzymki, ważne są wygodne buty i odpowiednie skarpety.

6. Dla zachowania porządku i bezpieczeństwa na drogach, wszyscy pielgrzymi zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom przewodników i służby porządkowej. Grupy będą liczyły około 80 osób. Trzeba pamiętać o zachowaniu dystansu między osobami, ale przy tym utrzymywać rytm i zwartość grupy – na chodniku lub po prawej stronie drogi.

7. W tym roku pielgrzymka ma także charakter sztafetowy. Każda grupa wyruszy na cały jeden lub dwa dni pielgrzymki według ustalonego harmonogramu. Centralnym punktem każdego dnia będzie Eucharystia.

8. Należy pamiętać o zachowaniu czystości w miejscach postojów. Śmieci należy zabierać ze sobą i nosić w plecaku lub wrzucić do przydrożnych koszy na śmieci.

9. W tym roku nie będzie służby ekologicznej.

10. Zachęcamy do duchowego pielgrzymowania. Proponujemy łączność duchową z Pielgrzymką wykorzystując: aplikację Bonafide, transmisje Diecezjalnego Radia Doxa, profil Facebookowy Pieszej Pielgrzymki Opolskiej oraz stronę internetową pielgrzymka-opolska.pl

 

SZCZEGÓLNE ZASADY ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ

  1. W pielgrzymce uczestniczą grupy około 80-osobowe, z których każda reprezentuje jedną z tradycyjnych grup różnych strumieni Opolskiej Pielgrzymki.
  2. W sobotnim wejściu na Jasną Górę uczestniczyć będą przedstawiciele poszczególnych grup pielgrzymkowych w liczbie około 30 osób z każdej.
  3. Udział w pielgrzymce biorą tylko osoby zdrowe, nie wykazujące jakichkolwiek objawów chorobowych, świadome panującego zagrożenia i godzące się na podjęcie ryzyka dla zdrowia.
  4. Przed rozpoczęciem etapu każdy pielgrzym musi poddać się obowiązkowemu pomiarowi temperatury przez przewodnika grupy lub wyznaczoną przez niego osobę. W przypadku, gdy u pielgrzyma stwierdzono temperaturę co najmniej 38oC, przewodnik grupy zabrania mu udziału w pielgrzymowaniu, izoluje od pozostałych pielgrzymów i prosi o natychmiastowy powrót do domu.
  5. Przez cały czas pielgrzymki pątnicy zachowują i przestrzegają obowiązujące zasady reżimu sanitarnego ustalone przez władze Państwowe.
  6. Pielgrzymka ma charakter "sztafety". Żadna z grup, ani osób nie pokonuje całej drogi. Nie pozostaje też nigdzie na nocleg i posiłek. Pielgrzymi zaczynają dzień od dojazdu na trasę marszu i kończąc wracają do domu. Każdy zabiera za sobą odpowiednią ilość jedzenia i picia na drogę.
  7. Dojazd pielgrzymów na trasę marszu i powrót do domów odbywa się z zachowaniem przypisów sanitarnych po uzgodnieniu z przewodnikiem grupy.
  8. Swój udział w pielgrzymce oraz akceptację niniejszego regulaminu każdy z pielgrzymów potwierdza własnoręcznym podpisem na liście sporządzonej przez przewodnika grupy, do której dołączone są podpisane osobiście przez uczestnika
    2 dokumenty: „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” i „Oświadczenie uczestnika Pieszej Pielgrzymki Opolskiej na Jasną Górę”. Złożenie tych podpisów jest jednoznaczne z akceptacją przepisów niniejszego regulaminu.