Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Download Joomla Templates by NewJackets

Modlitwy

Opublikowano: poniedziałek, 17, lipiec 2017

MODLITWA JUBILEUSZOWA NA 300-LECIE KORONACJI CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

Bogurodzico Dziewico Maryjo, nasza Matko i Królowo, wyniesiona na wyżyny nieba. Ty nieustannie otaczasz troską i miłością naród polski. Prosimy, by jubileusz 300-lecia koronacji Twojego Jasnogórskiego Wizerunku odnowił w każdym z nas cześć i ufność wobec Boga, Ojca i Syna i Ducha Św. Ty, Matko, jesteś nam wzorem zaufania oraz uległego poddania się Jemu we wszystkim. Niech nasze przemienione życie stanie się żywym diamentem Twej korony wyniesienia i chwały. Chcemy z naszymi duchowymi darami stanąć w bliskości Boga i stać się świadkami Jego wielkiego miłosierdzia. Pragniemy – odnowieni w wierze, nadziei i miłości, żyjąc według zasad Ewangelii – razem z Tobą uwielbiać Trójcę Przenajświętszą. Amen

MODLITWA ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ – "JEZU, PRZEMIEŃ MNIE W SIEBIE"

(św. Faustyna Kowalska, Dz. 163)Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie; niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich. Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich, i przychodziła im z pomocą.
Dopomóż mi, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich. Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia. Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace. Dopomóż mi, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze śpieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Prawdziwe moje odpocznienie jest w usłużności bliźnim. Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. Nikomu nie odmówię serca swego. Obcować będę szczerze nawet z tymi, o których wiem, że nadużywać będą dobroci mojej, a sama zamknę się w najmiłosierniejszym Sercu Jezusa. O własnych cierpieniach będę milczeć. Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie mój. O Jezu mój, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz.

MODLITWA ŚW. TERESY ZA KAPŁANÓW

(św. Teresa z Lisieux)

O Jezu, wiekuisty, Najwyższy Kapłanie, zachowaj Twoich kapłanów w opiece Twego Najświętszego Serca, gdzie nikt nie może im zaszkodzić. Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. Zachowaj czystymi ich wargi, które zraszane są Twoją Najdroższą Krwią. Zachowaj czystymi ich serca, naznaczone wspaniałą pieczęcią Twojego kapłaństwa. Spraw, aby wzrastali w miłości i wierności Tobie, chroń ich przed zepsuciem i skażeniem tego świata. Wraz z mocą przemiany chleba i wina, udziel im również mocy przemiany serc. Błogosław ich trudowi, aby wydał obfite owoce. Niech dusze, którym służą, będą dla nich radością i pociechą tu, na ziemi, a także wieczną koroną w życiu przyszłym. Amen.
Nie mogąc być misjonarką czynną, pragnę nią być mocą miłości i pokuty (św. Teresa z Lisieux)

MODLITWA DO ŚW. TERESY - PATRONKI

O św. Tereso od Dzieciątka Jezus, któraś przez swe zasługi została ogłoszona Patronką Misji Katolickich na całym świecie, pomnij na twe ziemskie gorące pragnienia zatknięcia Krzyża Chrystusowego na krańcach ziemi i głoszenia Ewangelii świętej aż do skończenia wieków i wspomagaj, prosimy cię, wedle swej obietnicy, kapłanów, misjonarzy i cały Kościół święty. (4 grudnia 1927 r. Pius XI ogłosił św. Teresę od Dzieciątka Jezus patronką misji katolickich. 9 lipca 1928 roku zatwierdził tę modlitwę.)

MODLITWA ŚW. JANA XXIII ZA MISJONARZY

(św. Jan XXIII)

Panie Jezu Chryste, spojrzyj prosimy na swoich misjonarzy, kapłanów i braci, siostry i świeckich, którzy wszystko opuścili, aby dawać świadectwo Twemu słowu i Twojej miłości. Bądź obrońcą silnych, ochroną przed potknięciem słabych, ratunkiem przed upadkiem. Podnoś ich na duchu. Słowem i przykładem swoim oświecaj w przeciwnościach i niebezpieczeństwach. Niechaj im Panie towarzyszy sztandar Krzyża Twojego. W uciskach niech ich uczy ducha ofiary, w słabościach daje moc i pociechę, a we wszystkich trudnościach życia apostolskiego – światło i wytrwanie. Uwieńcz ich prace takimi owocami, jakich sami gorąco pragną, nie szukając korzyści, ani dóbr tej ziemi. Niechaj zbawią dusze nieśmiertelne i niewierzących sprowadzą do Ciebie, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Spraw, żeby razem ze stale wzrastającą rzeszą wiernych wysławiali Ciebie, Panie, i składali Ci dzięki, który ich odkupiłeś i chcesz doprowadzić do zbawienia wiecznego. Amen.

MODLITWA ZA MISJONARZA

(Kazimierz Szymczycha SVD)

Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękuję ci za dar i tajemnicę Twojego misjonarstwa, które ofiarowałeś Twojemu słudze misjonarzowi. Dzisiaj przyjmij moją wdzięczność za dar jego życia znaczonego wielkością i małością, zobacz też jego rany i cierpienia. Mój Boże, miłością, którą Ty go kochałeś, niechaj on też kocha Ciebie i tych, których postawiłeś na jego misyjnej drodze. Spraw, aby ci, do których został posłany pomagali mu ciągle dojrzewać i stawać się bardziej ludzkim. Dziękuję, że mu przebaczałeś i nieustannie napełniałeś go sobą oraz ciągle pozwalasz mu żyć nadzieją Twojej chwały. W moich błaganiach pragnę polecać ci również tych, którzy stali się dla niego wielką rodziną: mamusią, tatusiem, siostrzyczką, braciszkiem, przyjaciółką i przyjacielem, jak również tych, którym obiecywał modlitwę i za których nieustannie się modli. Przepraszam cię za jego uchybienia, słabości i braki oraz proszę w jego imieniu o Twoje przebaczenie tym, których być może bez złej woli zawiódł, naucz go jednak ciągle wierzyć w człowieka. Panie, udziel Twojego miłosierdzia tym, których kochał i spotkał, a którzy odeszli już do Ciebie. W jego imieniu wszystkim bez wyjątku pragnę ofiarować choćby jedną chwilę z reszty jego życia. Maryjo, Matko kapłanów, Tobie polecam jego dusze i ciało, wszystkie jego modlitwy prace i cierpienia oraz tych, którzy stali się dla niego modlitwą. Wierzę, że Ty wszystko możesz co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Amen

APEL JASNOGÓRSKI

Pieśń: Bogurodzica

Pieśń: Maryjo, Królowo Polski… (Apel Jasnogórski)

Bądź pozdrowiona Pani Jasnogórska, do której my, Twoi pielgrzymi, idziemy. Bądź pozdrowiona, dobra i troskliwa Matko, którą znamy jako Uzdrowienie Chorych, Pociechę Prześladowanych, Królową Różańca i Polski. Pozdrawiamy Cię. U schyłku dnia gromadzimy się wokół Ciebie jak dzieci w domu wokół matki, aby przed zaśnięciem doświadczyć czułej miłości. Maryjo, chcemy Ci dziękować za dzisiejsze kilometry na szlaku, za spotkanych ludzi, za pogodę. Dziękujemy za sakramenty pokuty i Eucharystii, które pomagają nam pielgrzymować, pokonywać swoje słabości i dostrzegać cel, do którego zmierzamy. A chcemy wszyscy dojść do nieba. Dziś szczególnie towarzyszył nam temat misji i ewangelizacji narodów. Cały dzień budziliśmy się do misyjnego zaangażowania. Zobaczyliśmy, że każda pora i każde środowisko są odpowiednie, by głosić Ewangelię. Światu potrzeba świadectwa, potrzeba tych, którzy porzucą komfortowe życie i własne plany, aby powiedzieć Jezusowi: Kocham Cię bardziej niż to wszystko. Człowiek, którego spotykamy, najbardziej potrzebuje Boga. Obudźmy nasz polski Kościół, nasze parafie i środowiska, okazując radość z tego, że jesteśmy ochrzczeni. Wtedy staniemy się głosicielami Dobrej Nowiny: Jezus żyje, On zmartwychwstał! Bądźmy dla świata orędziem miłości.

Pieśń: Wiele jest serc…

Maryjo, w tej apelowej godzinie może ze zmęczeniem na twarzy, z bolącymi stopami, ale pełni entuzjazmu chcemy jeszcze raz zapewnić: Jestem! Pamiętam! Czuwam! Maryjo, dodawaj nam sił, ucz odpowiedzialności za Kościół, rozpalaj w nas ducha misyjnego, byśmy za Twoim przykładem szli do braci, niosąc w sercu Jezusa.

Tajemnica druga radosna Nawiedzenie św. Elżbiety.

Dziesiątek różańca

Maryjo, Matko kapłanów i misjonarzy, Ty jesteś wzorem życia misyjnego i życia Słowem Bożym. To Ty zaniosłaś Dobrą Nowinę o Twoim Synu do Elżbiety. Ty chodziłaś za Nim misyjnymi drogami, także tą ostatnią na Kalwarię, a po Jego śmierci troszczyłaś się razem z apostołami o losy Ewangelii. Maryjo, Ty wypraszasz powołania kapłańskie i misyjne, wspomagasz nieustannie dzieło ewangelizacji. Przeto, o Matko, daj misjonarzom siły, by mogli mocniej wierzyć, więcej kochać i żyć w nadziei Bożej. Amen.

Musimy siać, choć grunty nasze marne, Choć nam do orki pługów brak i bron. Musimy siać, choć wiatr porywa ziarna, Choć w ślad za siewcą kroczy stado wron. Musimy siać, nie wiedząc, w którą stronę Poniesie wiatr i w ziemię rzuci siew. Nie wiedząc, kto i gdzie pozbiera plony, W dożynki czyj radosny zabrzmi śpiew. Nie wolno nam ni sił, ni dnia marnować Musimy siać, musimy tworzyć cud. Nie wolno nam po spichrzach ziarna chować, Na świecie głód, na świecie straszny głód. A nas tak mało, tych, co mogą pomóc Ze swych zapasów szczyptę braciom dać... I choć nie przy nas wzejdzie ruń zielona, My róbmy swoje: my musimy siać.

Błogosławieństwo

Pieśń: Zapada zmrok