Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Download Joomla Templates by NewJackets

Modlitwy

Opublikowano: niedziela, 04 sierpień 2019
  1. Modlitwy do Ducha Świętego

MODLITWA ŚW. AUGUSTYNA (354–430)

Bądź mym oddechem, Duchu Święty, abym rozważał to, co święte.Bądź moją siłą, Duchu Święty, ażebym czynił, to co święte.Bądź mym pragnieniem, Duchu Święty, abym ukochał to, co święte.Bądź moją mocą, Duchu Święty, abym strzegł tego, co święte.Strzeż mnie od złego, Duchu Święty, abym nie stracił tego, co święte.Amen.

MODLITWA O DUCHA

(Hans Urs von Balthasar, 1905–1988)

Wlej w nasze serca ogień Twojej miłości, Ty sam stań się dla nas porywającym nurtem, gdyż nasz strumyk nie doniesie nas do Ciebie. Bądźdeszczem w naszej suszy, bądź rzeką przez nasz krajobraz, żeby on w Tobieznalazł swe centrum i źródło swego wzrostu i żyzności.A gdy Twoja woda wyda w nas kwiaty i owoce, wówczas nie chcemyich uważać za własne inicjatywy i osiągnięcia, gdyż one pochodzą odCiebie. Chcemy je już teraz zdeponować u Ciebie pośród niewidzialnychdóbr, którymi będziesz dysponował według Twego upodobania. Są toowoce naszej roli, ale wydane przez Ciebie i możesz ich użyć dla siebielub dla nas, lub zachować dla kogoś innego, kto nic nie ma.

MODLITWA O DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

(św. Jan Paweł II, 1920–2005, otrzymał ją od swego ojcai odmawiał codziennie przez całe życie)

Duchu Święty,proszę Cię o dar mądroścido lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumudo lepszego zrozumieniaducha tajemnic wiary świętej,o dar umiejętności,abym w życiu kierował się zasadamitejże wiary,o dar rady, abym we wszystkimu Ciebie szukał radyi u Ciebie ją zawsze znajdował,o dar męstwa, aby żadna bojaźńani względy ziemskienie mogły mnie od Ciebie oderwać,o dar pobożności, abym zawsze służyłTwojemu Majestatowi z synowską miłością,o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,który Ciebie, o Boże, obraża.

Modlitwa do Ducha Świętego

(Brat Roger z Taizé, 1915–2005)

Duchu Święty,Duchu Boga żywego,Ty tchniesz na to,co w nas ułomne i kruche.Sprawiasz,że nawet z naszych zranieńwytryskuje woda żywa.I przez Ciebie dolina łezstaje się miejscem, skąd wypływa źródło.A w życiu wewnętrznym, które nie ma ani początku, ani końca, cudTwojej nieustannej obecności rodzi stale nową świeżość.

  1. MODLITWY PRZEZ WSTAWIENNICTWOŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Oby go Bóg pogromić raczył,o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Chwalebny Wodzu Niebieskich Zastępów, święty Michale Archaniele,broń nas w walce przeciw Zwierzchnościom i Władzom, przeciw rządcomświata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich. Przybądź na pomoc ludziom, których Bóg stworzył naswój obraz i podobieństwo i za wielką cenę wykupił z diabelskiej niewoli.Ciebie Kościół czci jako stróża i patrona, tobie Pan oddał w opiekę dusze,odkupionych, abyś je doprowadził do wiecznej szczęśliwości. Błagaj Boga,dawcę pokoju, aby zmiażdżył szatana pod naszymi stopami, by już niepotrafił zniewalać ludzi ani wyrządzać szkody Kościołowi. Zanieś nasze prośby przed Oblicze Najwyższego. Niech rychło nam okaże swojeMiłosierdzie. Pochwyć smoka, starodawnego węża, którym jest diabełi szatan, by już więcej nie zwodził narodów. Amen.

  1. MODLITWY W INTENCJI KAPŁANÓW

O uświęcenie kapłanów(św. Teresa z Lisieux, 1873-1897)

O Jezu, wiekuisty, Najwyższy Kapłanie, zachowaj Twoich kapłanóww opiece Twego Najświętszego Serca, gdzie nikt nie może im zaszkodzić.Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykająTwojego świętego Ciała. Zachowaj czystymi ich wargi, które zraszanesą Twoją Najdroższą Krwią. Zachowaj czystymi ich serca, naznaczonewspaniałą pieczęcią Twojego kapłaństwa.Spraw, aby wzrastali w miłości i wierności Tobie, chroń ich przed zepsuciem i skażeniem tego świata. Wraz z mocą przemiany chleba i wina,udziel im również mocy przemiany serc.Błogosław ich trudowi, aby wydał obfite owoce. Niech dusze, którymsłużą, będą dla nich radością i pociechą tu, na ziemi, a także wiecznąkoroną w życiu przyszłym. Amen.

Modlitwa za kapłanów

(św. Paweł VI, 1897-1978)

Najwyższy Kapłanie, Jezu Chryste: obdarz naszych Kapłanów swąmocą i niepojętą miłością. Uzbrój ich w cierpliwość i wyrozumiałośćwobec ludzkiej słabości.Daj im niezłomne męstwo w walce z wszelkim złem. Naucz ich pasterskiej troski o zaginione owce i uczyń światłymi przewodnikami nadrogach naszych zwątpień i załamań.Zanurz ich w swojej świętości, aby ich życie było ciągle żywym znakiem, w którym ludzie rozpoznają Ciebie, Panie. Amen.

  1. Modlitwy za ojczyznę

MODLITWA BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI (1947–1984)

Wszechmogący Boże, Ojców naszych Panie! Pochylamy pokornienasze głowy by prosić o siłę wytrwania i mądrość w tworzeniu jedności, by prosić o Twoje błogosławieństwo. Wszystkich polecamy Twojejszczególnej opiece, Twojej mocy uzdrawiającej ludzkie serca. Chcemywszystkim naszym winowajcom przebaczyć, jak Ty przebaczasz namnasze winy. I zbaw od złego nas wszystkich. Wysłuchaj, Panie, prośbyludu swego. Amen.

MODLITWA KS. PIOTRA SKARGI (1536–1612)

Boże, Rządco i Panie narodów,z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,chwałę przynosiła Imieniowi Twemua syny swe wiodła ku szczęśliwości.Wszechmogący wieczny Boże,spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciomi najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,byśmy jej i ludowi Twemu,swoich pożytków zapomniawszy,mogli służyć uczciwie.Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,rządy kraju naszego sprawujące,by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonymmądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen