Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Download Joomla Templates by NewJackets

Modlitwy

Opublikowano: sobota, 08 sierpień 2020

JAKICH POCHWAŁ UŻYJĘ?

(Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński)

 Jakich pochwał użyję? – Pochwalę Cię słowem? Matko Słowa Wcielonego, cóż znaczy zeschły szept zeschłych liści mego słowa? Każde obciążone grzechem pierworodnym, każde nieociosane, niezgrabne, każde twarde, szorstkie, ostre, jak grad na płatkach róży! Moje słowa ranią Twoją nieskalaną świeżość, kaleczą idealną piękność pełni i harmonii, są plamą na obrazie. Pochwalę Cię uczuciem serca? – skalane serce samym spojrzeniem duszy przesłania Niewiastę w słońce przybraną! Najlepsze uczucia są nikłym cieniem wobec promiennej czystości barw bez zmazy. - Pochwalę Cię myślą? - Ten zuchwały ptak zbyt szybko się męczy, zwija skrzydła i obniża loty. - Pochwalę Cię łzami... Bodaj to jedno, co mam w sobie najczystszego i bez... zmazy!

(Prudnik, 8.12.1954, środa w: Zapiski więzienne, Warszawa 2006, s. 156).

Modlitwa przez wstawiennictwo św. Andrzeja Bobolio pomoc w trudnych czasach

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie trudnych czasów!

Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia. Oddajemy się Tobie w opiekę. Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych. Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z ewangeliczną rozwagą umieli roztropnie postrzegać sprawy własne i sprawy Narodu w świetle Ewangelii Chrystusa. Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności wobec zła, które nie ustaje. Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki. Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Pana. Amen

„NON NOBIS, DOMINE”

(ks. Ignacy Skorupka, 1893-1920)

Na czas niedowiarstwa chcę mieć

wiarę głęboką i gorącą...

Na czas rozwiązłości i rozpasania

- chcę być czystym i niewinnym.

W czasie biedy i nędzy

- chcę być jałmużnikiem,

chcę być biedny i służyć ludziom,

dla ludzi żyć, aby trafić do Boga.

 

WSZYSTKIE DROGI TWOJE- MIŁOSIERDZIE I PRAWDA!

(Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński)

…A jednak dobrowolnie, świadomie przyznać Ci muszę, że wszystkie drogi Twoje - miłosierdzie i prawda! Cierpienie rozpływa się w doznanej miłości. Kara przestaje być odwetem, bo jest lekarstwem podanym z ojcowską delikatnością. Smutek dręczący duszę jest orką na ugorze, pod nowy zasiew. Samotność jest oglądaniem z bliska Ciebie. Złośliwość ludzka jest szkołą milczenia i pokory. Oddalenie od pracy jest wzrostem gorliwości i oddaniem serca. Więzienna cela jest prawdą, że nie mamy tu mieszkania stałego… By więc nikt nie myślał źle o Tobie, Ojcze, by nikt nie śmiał Cię ukrzywdzić zarzutem surowości - boś dobry, bo na wieki miłosierdzie Twoje.

(Stoczek Warmiński, 18 stycznia 1954, poniedziałek w: Zapiski więzienne, Warszawa 2006, s. 68).

MODLITWA O ZATRZYMANIE EPIDEMII KORONAWIRUSA I DAR ZDROWIA

Ojcze miłosierdzia, pełni ufności prosimy Ciebie, aby nieszczęście epidemii nie siało już więcej zniszczeń i udało się ją jak najszybciej opanować. Prosimy Cię, Boże, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój tym miejscom, do których dotarła choroba. Wspieraj i chroń personel medyczny troszczący się o chorych. Błogosław wszystkim, którzy starają się opanować sytuację. Do grona zbawionych przyjmij zmarłych na skutek tej choroby i pociesz ich rodziny.

Panie Jezu, Lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie. Udziel nam pokoju i zdrowia. Niech Twój Święty Duch umocni naszą wiarę, obdarzy nas nadzieją i miłością.

Matko Boża, nasza Opolska Pani, jak w minionych wiekach, tak i dzisiaj chroń nas i opiekuj się nami. Prowadź nas w miłości do Twojego Syna Jezusa Chrystusa – naszej jedynej nadziei.

Święty Rochu, nasz patronie, módl się na nami. Amen.

MODLITWA PAPIEŻA FRANCISZKA PO RÓŻAŃCU

O Maryjo, Ty zawsze jaśniejesz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei.

Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie chorych, która u stóp krzyża zostałaś powiązana z cierpieniem Jezusa, trwając mocno w wierze.

Ty, Zbawienie ludu rzymskiego, wiesz czego potrzebujemy i jesteśmy pewni, że zatroszczysz się o to, aby radość i święto – tak jak w Kanie Galilejskiej – mogły powrócić po tym czasie próby.

Pomóż nam, Matko Bożej Miłości, byśmy dostosowali się do woli Ojca i czynili to, co powie nam Jezus, który obarczył się naszym cierpieniem i dźwigał nasze boleści, by nas prowadzić przez krzyż ku radości zmartwychwstania. Amen.

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

 (św. Jan Paweł II otrzymał ją od swego ojca

i odmawiał codziennie przez całe życie)

Duchu Święty,

proszę Cię o dar mądrości

do lepszego poznawania Ciebie

i Twoich doskonałości Bożych,

o dar rozumu

do lepszego zrozumienia

ducha tajemnic wiary świętej,

o dar umiejętności,

abym w życiu kierował się zasadami

tejże wiary,

o dar rady, abym we wszystkim

u Ciebie szukał rady

i u Ciebie ją zawsze znajdował,

o dar męstwa, aby żadna bojaźń

ani względy ziemskie

nie mogły mnie od Ciebie oderwać,

o dar pobożności, abym zawsze służył

Twojemu Majestatowi z synowską miłością,

o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,

który Ciebie, o Boże, obraża.

MODLITWA W CZASIE PANDEMII

Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!

 

MODLITWA WDZIĘCZNOŚCI ZA CHRZEST POLSKI

(zob. Modlitwa Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski)

BOŻE NASZ OJCZE,

dziś, 14 kwietnia 2020 r., w dniu 1054. Rocznicy Chrztu Polski,

dziękujemy za łaskę wiary,

za Twoje wejście w dzieje każdego z nas i naszej Ojczyzny,

za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy.

JEZU CHRYSTE, SYNU BOŻY,

Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas.

Pragniemy i prosimy,

abyś kierował całym naszym życiem

osobistym, rodzinnym i społecznym.

DUCHU ŚWIĘTY,

źródło życia i miłości,

wołamy o Twoje dary i charyzmaty,

abyśmy mogli poznawać Prawdę,

kochać Kościół,

służyć braciom i siostrom miłością ofiarną

i odważnie głosić współczesnemu światu Dobrą Nowinę.

MARYJO, nasza Matko i Królowo,

ŚWIĘCI PATRONOWIE naszej umiłowanej Ojczyzny,

wspierajcie nas swoim wstawiennictwem,

abyśmy dochowali wierności łasce Chrztu świętego.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,

bądź uwielbiony w naszej historii,

teraz i na wieki  wieków. Amen.

MODLITWA W INTENCJI RODZIN

(z Papieskiego Sanktuarium Świętego Domu Maryi w Loreto)

Święta Rodzino Nazaretańska,

wzorze każdej rodziny chrześcijańskiej,

cześć najgłębszą Ci składamy.

Poświęcamy się Tobie

prosząc pokornie,

by nasze rodziny

stały się siedzibą Boga,

by w nich rodzice i dzieci,

starzy i młodzi,

żyli we wzajemnej miłości.

Święta Rodzino Nazaretańska,

która ze wzgórza loretańskiego

rozlewasz na cały świat

jasne blaski wiary i miłości,

broń naszych rodzin i prowadź je

po drogach świętej Ewangelii

Jezusa Chrystusa naszego Pana.

Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

MODLITWA ZA MŁODE POKOLENIE

Panie Jezu Chryste, w synagodze w Nazarecie,

do siebie odniosłeś słowa proroka:

„Duch Pański spoczywa na Mnie,

ponieważ Mnie namaścił i posłał,

abym ubogim niósł dobrą nowinę,

więźniom głosił wolność,

a niewidomym przejrzenie,

abym uciśnionych odsyłał wolnych”.

Przez posługę dzieła ewangelizacji w świecie,

uświęcaj nas swoją świętością

i uwalniaj nas od wszelkiego zła.

Młodych Polaków i Polki obdarzaj mocą

Ducha Świętego, by mogli rozpoznać

Twoją Boską miłość, przyjąć do swoich serc

i realizować w życiu.

Zapalaj dziewczęta i chłopców

radosnym entuzjazmem do życia w prawdzie,

miłości i pokoju z siostrami i braćmi.

Uwalniaj ich od wszelkich form uzależnień

i zniewolenia, niech staną się fundamentem

pod budowę cywilizacji miłości

na miarę trzeciego tysiąclecia.

Pani Jasnogórska,

wypraszaj młodym radość, czystość serca

i odwagę do zwyciężania zła dobrem.

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ

(bł. ks. Jerzy Popiełuszko)

Wszechmogący Boże, Ojców naszych Panie! Pochylamy pokornie nasze głowy by prosić o siłę wytrwania i mądrość w tworzeniu jedności, by prosić o Twoje błogosławieństwo. Wszystkich polecamy Twojej szczególnej opiece, Twojej mocy uzdrawiającej ludzkie serca. Chcemy wszystkim naszym winowajcom przebaczyć, jak Ty przebaczasz nam nasze winy. I zbaw od złego nas wszystkich. Wysłuchaj, Panie, prośby ludu swego. Amen.

MODLITWA ZA OJCZYZNE

Boże, Rządco i Panie narodów...

z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 MODLITWY PRZEZ WSTAWIENNICTWO

ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Chwalebny Wodzu Niebieskich Zastępów, święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw Zwierzchnościom i Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich. Przybądź na pomoc ludziom, których Bóg stworzył na swój obraz i podobieństwo i za wielką cenę wykupił z diabelskiej niewoli. Ciebie Kościół czci jako stróża i patrona, tobie Pan oddał w opiekę dusze, odkupionych, abyś je doprowadził do wiecznej szczęśliwości. Błagaj Boga, dawcę pokoju, aby zmiażdżył szatana pod naszymi stopami, by już nie potrafił zniewalać ludzi ani wyrządzać szkody Kościołowi. Zanieś nasze prośby przed Oblicze Najwyższego. Niech rychło nam okaże swoje Miłosierdzie. Pochwyć smoka, starodawnego węża, którym jest diabeł i szatan, by już więcej nie zwodził narodów. Amen.

(Ezorcyzmy i inne modlitwy błagalne, Katowice 2002, s. 93, nr 11).

Święty Michale Archaniele,/ wspomagaj nas w walce, / a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha / bądź nam obroną. / Oby go Bóg pogromić raczył, /o to prosimy, / a Ty, Wodzu niebieskich zastępów / szatana i inne złe duchy, / które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, / Mocą Bożą strąć do piekła. / Amen.

(Ezorcyzmy i inne modlitwy błagalne, Katowice 2002, s. 102, nr 9).

AKT ODDANIA SIĘ

ŚW. MICHAŁOWI ARCHANIOŁOWI

Najchwalebniejszy Książę chórów anielskich, dzielny obrońco Boga Najwyższego, gorliwy miłośniku chwały Bożej, postrachu zbuntowanych duchów, umiłowanie i radości aniołów sprawiedliwych, św. Michale Archaniele, pragnąc należeć do grona twoich czcicieli, Tobie ofiaruję się i poświęcam.

Oddaję Twojej czujnej opiece siebie samego, moją rodzinę, moją pracę, przyjaciół i wszystko to, co posiadam. Będąc biednym grzesznikiem, mizerna jest moja ofiara, ale Ty nie pogardzisz uczuciami mego serca. Pamiętaj, że od dzisiaj jestem pod Twoją szczególna opieką, proszę Cię wiec, nie opuszczaj mnie przez całe moje życie.

Wybłagaj mi u Pana przebaczenie moich licznych i ciężkich grzechów, łaskę ukochania całym sercem mojego Boga, drogiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, Uświęciciela Ducha Świętego, najsłodszą Matkę Maryję i wszystkich ludzi, moich braci, umiłowanych przez Boga Ojca i odkupionych przez Syna Bożego.

Upraszaj mi wszelka pomoc niezbędną do otrzymania chwały niebieskiej. Broń mnie zawsze od nieprzyjaciół mojej duszy, w sposób szczególny w ostatnim momencie mego życia.

Przybądź mi z pomocą, o chwalebny Archaniele, bądź przy mnie podczas duchowych zmagań, oddal ode mnie w czeluści piekielne anioła sprzeniewierzonego i pysznego, którego pokonałeś i upokorzyłeś podczas walki na niebie.

Zaprowadź mnie przed tron Boga Najwyższego, abym głosił razem z Tobą, o św. Michale Archaniele, i ze wszystkimi Aniołami cześć, chwałę i dziękczynienie Temu, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

(SANTUARIO S. MICHELE ARCANGELO, 71037 Monte San’t Angelo (Foggia) - Włochy).