Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Download Joomla Templates by NewJackets

Medytacja

Opublikowano: niedziela, 13, sierpień 2017

Piątek 18 sierpnia 2017

ANTYFONA,
Ap 1, 4-6 Łaska wam i pokój od Tego, który jest, i Który był i Który przychodzi, i od Siedmiu Duchów, które są przed Jego tronem, i od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego, Pierworodnego umarłych i Władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.

SŁOWO ŻYCIA,
J 19, 6-15 Gdy Go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali: Ukrzyżuj! Ukrzyżuj! Rzekł do nich Piłat: Weźcie Go i sami ukrzyżujcie! Ja bowiem nie znajduję w Nim winy. Odpowiedzieli mu Żydzi: My mamy Prawo, a we-dług Prawa powinien On umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym. Gdy Piłat usłyszał te słowa, uląkł się jeszcze bardziej. Wszedł znów do pretorium i zapytał Jezusa: Skąd Ty jesteś? Jezus jednak nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc Piłat do Niego: Nie chcesz mówić ze mną? Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić Ciebie i mam władzą Ciebie ukrzyżować? Jezus odpowiedział: Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który Mnie wydał tobie. Odtąd Piłat usiłował Go uwolnić. Żydzi jednak zawołali: Jeżeli Go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi. Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Lithostrotos, po hebrajsku Gabbata. Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I rzekł do Żydów:  Oto król wasz! A oni krzyczeli: Precz! Precz! Ukrzyżuj Go! Piłat rzekł do nich: Czyż króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: Poza Cezarem nie mamy króla.

ROZWAŻANIE
Tertulian († ok. 220), Przeciw Marcjanowi, 24, 1. 5-6.
A teraz dalej, jeżeli czytałeś u Dawida: „Zakrólował Pan z drzewa”, to czekam, jak to zdanie rozumiesz? Jeśli ono nie oznacza jakiegoś drewnianego króla żydowskiego — jak sądzisz — to właśnie oznacza ono Chrystusa, który przez mękę na drzewie zapanował po pokonaniu śmierci. Przecież, jeżeli od Adama królowała śmierć aż do Chrystusa, to czemu nie można powiedzieć, że Chrystus zaczął królować z drzewa, kiedy umierając na drzewie krzyża powstrzymał królowanie śmierci? Dlatego też mówi Izajasz: „Albowiem Dziecię nam się narodziło” — cóż nowego głosi, jeśli mówi nie o Synu Bożym? — i Syn został nam dany. Na Jego barkach spoczęła władza. Któryż w ogóle z królów nosi znak swojej władzy na barku, a nie raczej diadem na skroniach albo berło w ręce lub jakąś oznakę królewską na szacie? Ale tylko Ten nowy Król nowych wieków, Jezus Chrystus, poniósł na ramionach swoją potęgę i wzniosłość nowej chwały, mianowicie krzyż, aby zgodnie z powyższym proroctwem królował Pan z drzewa. To drzewo podsuwa ci i Jeremiasz, głosząc, że Żydzi powiedzą: Przyjdźcie! Wrzućmy drzewo jego do chleba; oczywiście: wrzućmy na jego ciało (Przeciw Marcjanowi, 19, 1-3). Ty rzeczesz: „Owszem, spodziewam się od Niego, że dla poświadczenia sprzeczności czyni to właśnie królestwo Boga królestwem wiecznego i niebieskiego posiadania. […] A my twierdzimy, że dla przyjęcia świętych po zmartwychwstaniu i dla obsypania ich wszelkimi dobrami, oczywiście duchowymi, jako bogactwo na wyrównanie tego, czym albo wzgardziliśmy na świecie, albo co utraciliśmy, Bóg przewidział takie miasto; bo przecież sprawiedliwe to i godne Boga, żeby tam radowali się Jego słudzy, gdzie przedtem byli uciemiężeni w Jego właśnie Imieniu. Taka jest racja królestwa podniebnego. Po tysiącu lat tego królestwa, w którym to czasie dokonuje się zmartwychwstanie świętych, wstających z martwych według zasług wcześniej lub później, wtedy to, gdy nastąpi zburzenie świata i objawienie palącego
sądu. Będziemy odmienieni w każdym atomie na substancję anielską, mianowicie przez owo przywdzianie nieskazitelności, i tak zostaniemy przeniesieni do królestwa niebieskiego, które teraz jest tak obmawiane, jakby nie było ogłoszone u Stworzyciela i przez to wskazuje na Chrystusa innego Boga, który najpierw i jedynie objawił to królestwo.

AKT OSOBISTY INTRONIZACJI
Odpowiadając na miłość Twego Boskiego Serca wyznaję:/ Jezu, Jesteś Królem,/ Jezu, Jesteś moim Królem,/ Daj mi poznać wolę